Johann M. Haydn, 1737-1806
Dịch lời của J. Edmeston, 1791-1867

Câu 1

[A]1.Nguyền đưa [F#m]tôi đi, [E7]Hỡi Đức [A]Chúa [E7]Cha,

[A]Vượt miền [D]trần hải [A]lướt [E7] phong [A]ba.

[D]Hộ vệ [A]đùm bọc [F#m]chăn nuôi [E7]tôi hoài,

Không ai [A]giúp tôi [E]duy [B7]một [E]Ngài;

[E7]Từ ngày [A]tôi được [D]Ngài [C#7]làm [F#m]Cha [E]thánh,

[A]Hưởng đầy [D]hạnh [Bm]phước [A]với [E] ơn [A]lành.

Câu 2

[A]2.Nguyền dung [F#m]tha tôi, [E7]hỡi Đức [A]Chúa [E7]Con,

[A]Ngài tường [D]tận bản [A]tâm [E7] suy [A]mòn;

[D]Ngài từng [A]vượt chặng [F#m]gian lao [E7]trên đời,

Tiên chinh [A]nếm đắng [E]cay [B7]ngậm [E]ngùi;

[E7]Trong nơi [A]sa mạc [D]rùng [C#7]rợn [F#m]nguy [E]nan,

[A]Chúa đã [D]từng [Bm]trải [A]cả [E] mọi [A]đàng.

Câu 3

[A]3.Nguyền mau [F#m]quang lâm, [E7]hỡi Đức [A]Thánh [E7]Linh,

[A]Nguyền lòng [D]đầy dẫy [A]các [E7] ơn [A]lành.

[D]Cho tôi [A]được tình [F#m]yêu thương [E7]vô lường,

Tâm nay [A]mãi hân [E]hoan [B7]phi [E]thường;

[E7]Nguyền được [A]tha tội, [D]chăm [C#7]nom, [F#m]đưa [E]dẫn,

[A]Hẳn không [D]gì [Bm]quấy [A]rối [E] tâm [A]thần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập