Johann M. Haydn, 1737-1806
Dịch lời của J. Edmeston, 1791-1867

Câu 1

1.Nguyền đưa tôi đi, Hỡi Đức Chúa Cha,

Vượt miền trần hải lướt phong ba.

Hộ vệ đùm bọc chăn nuôi tôi hoài,

Không ai giúp tôi duy một Ngài;

Từ ngày tôi được Ngài làm Cha thánh,

Hưởng đầy hạnh phước với ơn lành.

Câu 2

2.Nguyền dung tha tôi, hỡi Đức Chúa Con,

Ngài tường tận bản tâm suy mòn;

Ngài từng vượt chặng gian lao trên đời,

Tiên chinh nếm đắng cay ngậm ngùi;

Trong nơi sa mạc rùng rợn nguy nan,

Chúa đã từng trải cả mọi đàng.

Câu 3

3.Nguyền mau quang lâm, hỡi Đức Thánh Linh,

Nguyền lòng đầy dẫy các ơn lành.

Cho tôi được tình yêu thương lường,

Tâm nay mãi hân hoan phi thường;

Nguyền được tha tội, chăm nom, đưa dẫn,

Hẳn không quấy rối tâm thần.

Mới truy cập