Câu 1

1.Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Làm việc hồi vừng đông ửng;

Lo làm việc khi sương lấp lanh,

Hồi hoa nở tưng bừng

Chuyên tâm khi kim ô bóng cao,

Siêng năng đang khi nắng chói;

Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Mọi công tác xong rồi.

Câu 2

2.Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Làm hồi mặt trời cao kia;

Nên tận lực đang khi giữa trưa,

Giờ yên nghỉ kia kìa.

Quang âm như thoi đưa chóng qua,

Mong lưu linh công sáng chói;

Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Mọi công tác xong rồi.

Câu 3

3.Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Làm hồi trời chiều le lói;

Lo làm việc trong giây chót đây,

Tịch dương khuất non đoài;

Làm việc vì hoàng hôn bủa giăng,

Mau mau gia công kẻo tối;

Lo làm việc mau, đêm đến kia,

Mọi công tác xong rồi.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập