L. B Bridgers, 1910
Dịch lời của L. B Bridgers

Câu 1

1.Tâm tôi rày văng vẳng linh âm giai điệu,

-sus luôn se sẽ ca ngâm:

“Đừng kinh sợ chi, Ta đương lo liệu,”

Trầm bổng trên cuộc thế thăng trầm.

Điệp khúc

-sus, -sus, -sus Tốt đẹp bấy hồng danh!

Ngài làm cho tôi thỏa tình

mừng hát trong mọi bước thiên trình.

Câu 2

2.Tôi xưa bị tan vỡ bởi chính ma quyền,

Nhịp lòng do đau đớn sai xa;

Mọi dây đờn xưa đứt Chúa nối cho liền,

Rồi gảy thăng trầm khúc nhã ca.

Điệp khúc

-sus, -sus, -sus Tốt đẹp bấy hồng danh!

Ngài làm cho tôi thỏa tình

mừng hát trong mọi bước thiên trình.

Câu 3

3.Nay chung cuộc ân điển Chúa thỏa muôn đời,

Được bình tịnh trong cánh Jê-sus;

Hằng trông mặt Chân Chúa chúm chím tươi cười,

cớ tôi mừng hát thiên thu.

Điệp khúc

-sus, -sus, -sus Tốt đẹp bấy hồng danh!

Ngài làm cho tôi thỏa tình

mừng hát trong mọi bước thiên trình.

Câu 4

4.Đôi khi Ngài đưa dắt qua cơn ba đào,

Dọc đường gặp thử thách ngăn trở;

Dầu lên đèo, leo dốc, xuống thác, qua hào,

Nhìn dấu chân Ngài trước sờ sờ.

Điệp khúc

-sus, -sus, -sus Tốt đẹp bấy hồng danh!

Ngài làm cho tôi thỏa tình

mừng hát trong mọi bước thiên trình.

Câu 5

5.Nay mai Jê-sus đến tiếp rước tôi về,

Vượt trùng trùng tinh tú bay tới,

Cùng nhau vào tân thế giới rất ly kỳ,

Cùng Chúa cai trị đến muôn đời.

Điệp khúc

-sus, -sus, -sus Tốt đẹp bấy hồng danh!

Ngài làm cho tôi thỏa tình

mừng hát trong mọi bước thiên trình.

Mới truy cập