Charles H. Gabriel, 1905
Dịch lời của C. H. Gabriel, 1905

Câu 1

1.Tôi nghe lòng mình ngạc nhiên biết bao,

Khi nhận được tình thương lớn lao.

Lạ lùng vì sao Chúa yêu được tôi,

Thương đến kẻ xấu xa ô tội!

Điệp khúc

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đã chết thay tôi.

Trong tim tôi vang khúc hát vui.

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đổ huyết tha tội.

Tình Chúa đã cứu linh hồn tôi!

Câu 2

2.Trong khu vườn xưa Chúa đã thiết tha:

“Xin mọi sự được theo ý Cha!”

Dòng lệ cạn khô nhưng giọt mồ hôi

tái nhỏ xuống như huyết tươi.

Điệp khúc

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đã chết thay tôi.

Trong tim tôi vang khúc hát vui.

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đổ huyết tha tội.

Tình Chúa đã cứu linh hồn tôi!

Câu 3

3.Bao nhiêu tội tôi cùng muôn nỗi sầu,

Riêng một mình Ngài mang đớn đau.

Chịu nhục hình thay cho mọi tội nhân,

Thương xót xóa hết bao lỗi lầm.

Điệp khúc

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đã chết thay tôi.

Trong tim tôi vang khúc hát vui.

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đổ huyết tha tội.

Tình Chúa đã cứu linh hồn tôi!

Câu 4

4.Mai đây từ trời Ngài sẽ tái lâm.

Ôi! Một ngày lòng vui chứa chan.

Nhìn mặt Ngài vinh quang thiên đàng soi,

Dân Thánh hát khúc ca muôn đời.

Điệp khúc

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đã chết thay tôi.

Trong tim tôi vang khúc hát vui.

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đổ huyết tha tội.

Tình Chúa đã cứu linh hồn tôi!

Mới truy cập