L. B Bridgers, 1910
Dịch lời của L. B Bridgers

Câu 1

[Ab]1.Tâm tôi rày văng [Db]vẳng linh [Bb7]âm giai điệu,

[Eb7]Jê-sus luôn se sẽ ca [Ab]ngâm:

[Eb7] [Ab]“Đừng kinh sợ chi, [Db]có Ta [Bb7]đương lo liệu,”

[Eb7]Trầm bổng trên cuộc thế thăng [Ab]trầm.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, [Cm]Jê-sus, [Bbm]Jê-[Eb]sus [Ab]Tốt đẹp [Eb]bấy hồng [Ab]danh!

[Ab]Ngài làm [Cm]cho tôi [Bbm]thỏa tình

[Eb7]mừng hát trong mọi bước thiên [Ab]trình.

Câu 2

[Ab]2.Tôi xưa bị tan [Db]vỡ bởi [Bb7]chính ma quyền,

[Eb7]Nhịp lòng do đau đớn sai [Ab]xa;

[Eb7] [Ab]Mọi dây đờn xưa [Db]đứt Chúa [Bb7]nối cho liền,

[Eb7]Rồi gảy thăng trầm khúc nhã [Ab]ca.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, [Cm]Jê-sus, [Bbm]Jê-[Eb]sus [Ab]Tốt đẹp [Eb]bấy hồng [Ab]danh!

[Ab]Ngài làm [Cm]cho tôi [Bbm]thỏa tình

[Eb7]mừng hát trong mọi bước thiên [Ab]trình.

Câu 3

[Ab]3.Nay chung cuộc ân [Db]điển Chúa [Bb7]thỏa muôn đời,

[Eb7]Được bình tịnh trong cánh Jê-[Ab]sus;

[Eb7] [Ab]Hằng trông mặt Chân [Db]Chúa chúm [Bb7]chím tươi cười,

[Eb7]Là cớ tôi mừng hát thiên [Ab]thu.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, [Cm]Jê-sus, [Bbm]Jê-[Eb]sus [Ab]Tốt đẹp [Eb]bấy hồng [Ab]danh!

[Ab]Ngài làm [Cm]cho tôi [Bbm]thỏa tình

[Eb7]mừng hát trong mọi bước thiên [Ab]trình.

Câu 4

[Ab]4.Đôi khi Ngài đưa [Db]dắt qua [Bb7]cơn ba đào,

[Eb7]Dọc đường gặp thử thách ngăn [Ab]trở;

[Eb7] [Ab]Dầu lên đèo, leo [Db]dốc, xuống [Bb7]thác, qua hào,

[Eb7]Nhìn dấu chân Ngài trước sờ [Ab]sờ.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, [Cm]Jê-sus, [Bbm]Jê-[Eb]sus [Ab]Tốt đẹp [Eb]bấy hồng [Ab]danh!

[Ab]Ngài làm [Cm]cho tôi [Bbm]thỏa tình

[Eb7]mừng hát trong mọi bước thiên [Ab]trình.

Câu 5

[Ab]5.Nay mai Jê-sus [Db]đến tiếp [Bb7]rước tôi về,

[Eb7]Vượt trùng trùng tinh tú bay [Ab]tới,

[Eb7] [Ab]Cùng nhau vào tân [Db]thế giới [Bb7]rất ly kỳ,

[Eb7]Cùng Chúa cai trị đến muôn [Ab]đời.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, [Cm]Jê-sus, [Bbm]Jê-[Eb]sus [Ab]Tốt đẹp [Eb]bấy hồng [Ab]danh!

[Ab]Ngài làm [Cm]cho tôi [Bbm]thỏa tình

[Eb7]mừng hát trong mọi bước thiên [Ab]trình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập