G.T. Haywood
Dịch lời của G.T. Haywood

Câu 1

1.Bạn [Ab]biết chăng Chúa Jê-sus

Vua [Db]tôi là Đấng [Ab]cứu chuộc,

[Ab]Jê-sus con [Fm]Đức Chúa [Eb7]Cha.

Bạn [C]biết chăng Chúa [Fm]Jê-sus,

[Ab7]Vua [Db]tôi là Đấng [Ab]nhân từ,

[Fm]Jê-sus con [Ab]Đức [Eb7]Chúa [Ab]Trời.

Điệp khúc

[Ab]Chúa, danh đáng tôn cao

[Db]Danh dịu êm [Ab]ngọt ngào.

[Ab]Jê-sus con Đức Chúa [Eb7]Cha,

[C]Chúa đã chết [Fm]thay tôi,

[Db]Vui chuộc mua [Ab]muôn người.

[Fm]Jê-sus ôi! [Ab]Chúa [Eb7]muôn [Ab]đời.

Câu 2

2.Bạn [Ab]có nghe tiếng Jê-sus

êm [Db]êm gọi ai [Ab]lạc loài,

[Ab]Ăn năn tin [Fm]Chúa bữa [Eb7]nay.

Bạn [C]đến mau với [Fm]Jê-sus,

[Ab7]Bao [Db]ô tội bao [Ab]u hoài,

[Fm]Trao ngay trong [Ab]cánh [Eb7]tay [Ab]Ngài.

Điệp khúc

[Ab]Chúa, danh đáng tôn cao

[Db]Danh dịu êm [Ab]ngọt ngào.

[Ab]Jê-sus con Đức Chúa [Eb7]Cha,

[C]Chúa đã chết [Fm]thay tôi,

[Db]Vui chuộc mua [Ab]muôn người.

[Fm]Jê-sus ôi! [Ab]Chúa [Eb7]muôn [Ab]đời.

Câu 3

3.Bạn [Ab]hỡi! Sao mãi phân vân

hôm [Db]nay đừng nên [Ab]ngại ngần,

[Ab]Mau tin Con [Fm]Đức Chúa [Eb7]Cha.

Đừng [C]nhớ năm tháng [Fm]đau thương,

[Ab7]Quên [Db]đi ngày qua [Ab]đoạn trường,

[Fm]Mau mau xin [Ab]Chúa [Eb7]vô [Ab]lòng.

Điệp khúc

[Ab]Chúa, danh đáng tôn cao

[Db]Danh dịu êm [Ab]ngọt ngào.

[Ab]Jê-sus con Đức Chúa [Eb7]Cha,

[C]Chúa đã chết [Fm]thay tôi,

[Db]Vui chuộc mua [Ab]muôn người.

[Fm]Jê-sus ôi! [Ab]Chúa [Eb7]muôn [Ab]đời.

Câu 4

4.Đời [Ab]sống trong Chúa yên vui

Jê-[Db]sus thường ban [Ab]nụ cười,

[Ab]Lau khô bao [Fm]nước mắt [Eb7]rơi.

Ngài [C]sẽ thêm sức [Fm]ban ơn,

[Ab7]Đưa [Db]ta vượt qua [Ab]dặm trường.

[Fm]Luôn luôn đắc [Ab]thắng [Eb7]vui [Ab]mừng.

Điệp khúc

[Ab]Chúa, danh đáng tôn cao

[Db]Danh dịu êm [Ab]ngọt ngào.

[Ab]Jê-sus con Đức Chúa [Eb7]Cha,

[C]Chúa đã chết [Fm]thay tôi,

[Db]Vui chuộc mua [Ab]muôn người.

[Fm]Jê-sus ôi! [Ab]Chúa [Eb7]muôn [Ab]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập