George Frederick Handel, 1685-1759
Dịch lời của Edmond L. Budry

Câu 1

1.Tôn ngợi Chúa Jê-sus, phục sinh trong khải hoàn.

Sự chết nay bị phá tan, Chúa thắng hơn đời đời.

Thiên binh khoác áo huy hoàng, cất đá lăn ngoài mộ.

Gặp màn liệm bọc xác Ngài, minh chứng đầy vinh quang.

Điệp khúc

Tôn ngợi Chúa Jê-sus Phục sinh trong khải hoàn.

Quyền năng Ngài càng trỗi cao suốt cả cõi trường tồn.

Câu 2

2. Jê-sus mới sống lại, chào đón chúng ta liền.

Dịu êm Ngài mừng hỏi ta đuổi xua bao sợ phiền.

Dân thánh nay hát vui mừng, khúc khải ca tuyệt vời.

Từ rày Ngài hiện sống hoài, đắc thắng quyền ma vương.

Điệp khúc

Tôn ngợi Chúa Jê-sus Phục sinh trong khải hoàn.

Quyền năng Ngài càng trỗi cao suốt cả cõi trường tồn.

Câu 3

3.Con nguyện thôi nghi ngờ Lạy Chúa Vua trường tồn.

Đời con nên vô nghĩa ngay nếu con không thuộc Ngài.

Xin giúp con thắng vinh diệu, Chúa yêu con cùng.

Dìu cuộc đời hèn nhỏ này, đưa bước về thiên cung.

Điệp khúc

Tôn ngợi Chúa Jê-sus Phục sinh trong khải hoàn.

Quyền năng Ngài càng trỗi cao suốt cả cõi trường tồn.

Mới truy cập