James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của H. L. Turner

Câu 1

1.Hoặc giữa khi rạng đông,

ánh sáng ban mai vừa ửng soi,

Vầng dương quang lộ ra

xé tan màn tối trên muôn loài,

Thì -sus hiện ra đầy vinh hiển,

hào quang sáng choang,

Hoan nghinh môn đồ khỏi trần gian.

Điệp khúc

Ôi, chừng nào Jê-sus Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh Ngài:

“Jê-sus quang lâm, Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men,

Ha-lê-lu-gia! A-men.”

Câu 2

2.Giờ tái lâm nào ai

biết đâu giữa trưa hoặc nửa đêm,

Bầu trời đầy âm u,

lúc nhân loại ngủ mê im lìm,

Thình lình từ không trung hiện ra muôn

hào quang sáng choang,

Hoan nghinh môn đồ khỏi trần gian.

Điệp khúc

Ôi, chừng nào Jê-sus Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh Ngài:

“Jê-sus quang lâm, Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men,

Ha-lê-lu-gia! A-men.”

Câu 3

3.Kìa, ức muôn thần binh

cất tiếng hô vang dậy bốn phương,

Ngàn vạn vị thiên sứ

đứng quanh chư thánh trông khiêm nhường;

Kìa, -sus hiện ra đầy hồng ân

hào quang sáng choang,

Hoan nghinh môn đồ khỏi trần gian.

Điệp khúc

Ôi, chừng nào Jê-sus Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh Ngài:

“Jê-sus quang lâm, Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men,

Ha-lê-lu-gia! A-men.”

Câu 4

4.Ồ, xiết bao mừng vui,

chết chóc nay không còn nhiễu tôi,

Nào bịnh tật, tang chế,

khóc lóc, buồn lo tiêu tan rồi,

Giờ -sus quang lâm đầy không trung

hào quang sáng choang,

Hoan nghinh môn đồ khỏi trần gian.

Điệp khúc

Ôi, chừng nào Jê-sus Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh Ngài:

“Jê-sus quang lâm, Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men,

Ha-lê-lu-gia! A-men.”

Mới truy cập