C. Austin Miles, s.1868
Dịch lời của Alice E. Sherwood

Câu 1

Vui bấy, nay mai

Jê-sus Christ chắc tái lai!

Nhờ hồng ân Ngài,

tôi ngắm mặt Ngài vui bấy!

Cứu Chúa tôi chắc tái lai.

Mới truy cập