Lowell Mason, 1840
Dịch lời của C. Wordsworth, 1807-1885

Câu 1

1.Kìa nhìn Vua ngự xa giá thăng thiên,

Đấng chiến thắng tại các trận tiền;

Ngài dùng mây làm xe cỡi bay lên,

Đến thánh quốc vào cửa cung đền.

Các thiên thần du dương xướng ca,

Hoan hô ngài, “Ha-lê-lu-gia!”

Mọi hoàng môn đầu đang ngước lên cao,

Để rước Chúa ngự giá vào.

Câu 2

2.Kìa kìa, ai vào thiên quốc vinh thay

Với những tiếng kèn thổi vui vầy?

Nầy là Vua quyền trên cả muôn binh,

Đã chiến thắng mọi đối phương mình.

Đấng trên thập tự xưa thống bi,

Chôn trong mồ, phục sinh hiển uy,

Ngài dẹp tan tội ô, quét âm binh,

Chiến thắng bởi sự chết mình.

Câu 3

3.Loài người nay được ơn Chúa đem lên,

Ở cánh hữu Thượng Đế linh huyền,

Cùng Jê-sus ngồi trên các nơi cao,

Đứng với Chúa rực rỡ mực nào.

Chúa cai trị thiên binh kính tôn,

Trên linh đài Thiên, nhân nhất môn;

Một ngày kia cùng nhau sẽ thăng thiên,

Nối gót Chúa toại ước nguyện.

Câu 4

4.Từ trần gian nguyện đưa chúng tôi lên,

Cánh tín, ái, nguyền giúp lâu bền;

Nguyện vọng ban dường cơn gió đưa cao,

Chốn thánh quốc nhẹ cánh bay vào.

Để tâm hồn trông lên nước trời,

Chúng tôi cùng Jê-sus nghỉ ngơi,

Tòa diệu vinh tại thiên quốc tương lai,

Hưởng vĩnh phước cùng dân Ngài.

Câu 5

5.Ngày phục lâm, ngày vinh hiển hoan hân,

Chúng tôi sống vượt khỏi mộ phần,

Hình mạo xinh dường con trẻ thơ ngây,

Hớn hở bấy cùng Chúa sum vầy.

Giống như đàn chim kia thẳng xông,

Hoan nghinh Ngài tại nơi khoảng không,

Cùng Jê-sus ngồi cai quản muôn dân,

Ở thánh quốc đẹp muôn phần.

Mới truy cập