Allen Alket
Dịch lời của A. Alket

Câu 1

1.Hôm nay là lúc người ta xa lìa

Chúa để cho mối tương giao phai mờ.

Những ai vững tin, chẳng cần lo lắng ngẩn ngơ;

Hãy nghe tiếng Jê-sus khuyên từ ngày xưa: -

Điệp khúc

“Chớ bối rối hay lo sợ gì Lòng bền vững tin ta!”

Con nên cậy tin nơi Chúa, vui lên và tin ta nữa.

Tại miền nước Cha ta nơi vinh quang tuyệt vời,

Thật nhiều chỗ xinh tươi như pha lê rạng ngời.”

“Ta đi để lo dành cho con chỗ,

khi ta xong xuôi sẽ trở lại dìu con tới đó.

Khi ta trở lại sẽ đón các con từ mọi hướng đi cùng ta.”

Câu 2

2.Chăm xem lời Chúa người ơi!

lo gìn giữ để cho đức tin không phai mờ.

Hãy lắng tâm thanh sạch không vương vết nhơ,

Sẽ nghe tiếng Jê-sus như một lời ru: -

Điệp khúc

“Chớ bối rối hay lo sợ gì Lòng bền vững tin ta!”

Con nên cậy tin nơi Chúa, vui lên và tin ta nữa.

Tại miền nước Cha ta nơi vinh quang tuyệt vời,

Thật nhiều chỗ xinh tươi như pha lê rạng ngời.”

“Ta đi để lo dành cho con chỗ,

khi ta xong xuôi sẽ trở lại dìu con tới đó.

Khi ta trở lại sẽ đón các con từ mọi hướng đi cùng ta.”

Câu 3

3.Ai đang sầu khổ, đừng nên lo buồn nữa,

nghỉ yên dưới cánh tay nhân từ.

Những ai đơn sơ, tiếp nhận ơn phước Chúa cho,

Sẽ nghe tiếng Jê-sus như một bài ca: -

Điệp khúc

“Chớ bối rối hay lo sợ gì Lòng bền vững tin ta!”

Con nên cậy tin nơi Chúa, vui lên và tin ta nữa.

Tại miền nước Cha ta nơi vinh quang tuyệt vời,

Thật nhiều chỗ xinh tươi như pha lê rạng ngời.”

“Ta đi để lo dành cho con chỗ,

khi ta xong xuôi sẽ trở lại dìu con tới đó.

Khi ta trở lại sẽ đón các con từ mọi hướng đi cùng ta.”

Mới truy cập