Câu 1

1.Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hóa,

Nơi Đông Cung Thánh xưa chịu hình đây,

Lòng thật coi phú quí thảy lỗ cả,

Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tánh nầy.

Câu 2

2.Nguyền Jê-sus giúp tôi chẳng khoe khoang,

Duy khoe ơn Chúa bỏ mìnhtôi;

Mọi vật hư ảo xưa mãi man,

Nay đem dâng nơi thập tự giá rồi.

Câu 3

3.Nhìn đầu, tay, chân Chúa cám cảnh bấy!

Yêu thương bi đát chung hòa giọt rơi;

Từ nghìn xưa chẳng chi sánh cảnh ấy,

thấy mão miện bằng gai khác đời?

Câu 4

4.Mình Ngài lưu huyết dường khoác xích y,

Tay, chân đinh đóng khổ hìnhtôi;

Đời nầy tôi kể mình đã chết đi,

Cõi thế đối tôi thật như chết rồi.

Câu 5

5.Dầu rằng tôi toàn cả thế giới,

Đem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thay!

Kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi,

Xui tôi vui dâng, hồn, thân, cả rày.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập