Trích soạn bởi Lowell Mason, 1824
Dịch lời của Isaac Watts, 1707

Mới truy cập