Ira. D. Sankey, 1840-1908
Dịch lời của Elizabeth C. Clephane, 1868

Câu 1

1.Kìa, [Ab]chín mươi [Fm]chín con [Eb7]nằm bình [Ab]yên,

Trong bốn vách [Fm]tường ràn [Eb7]chiên,

Một [Ab]con bơ vơ nơi [Fm]dốc núi [Ab]xa,

Xa [Bbm]cách cửa [Eb7]vàng nhà [Ab]Cha:

Ngơ [C]ngác quẩn [Fm]quanh non [C]núi gốc [Fm]gai,

Vắng [Ab]bóng Cứu Chúa, Người [Eb7]chăn êm [Ab]ái,

Vắng bóng Cứu Chúa dìu [Eb7]dắt đêm [Ab]ngày.

Câu 2

2.“Còn [Ab]chín mươi [Fm]chín chiên [Eb7]kìa đẹp [Ab]bao,

Ôi, Chúa, chẳng [Fm]hài lòng [Eb7]sao?”

Lệ [Ab]tuôn Jê-sus quay [Fm]đáp thiết [Ab]tha:

“Con [Bbm]đó đã [Eb7]lìa ràn [Ab]ta,

Lên [C]dốc, xuống [Fm]đường, bao [C]quản khó [Fm]gay,

Quyết [Ab]sống chết kiếm một [Eb7]con chiên [Ab]ấy,

Quyết sống chết kiếm tìm [Eb7]con chiên [Ab]này!”

Câu 3

3.Tuyệt [Ab]nhiên không [Fm]ai đo [Eb7]dò cạn [Ab]sâu,

Sông, suối Chúa [Fm]từng vượt [Eb7]đâu,

Hoặc [Ab]đêm âm u tâm [Fm]Chúa chẳng [Ab]yên,

Nôn [Bbm]nả cố [Eb7]tìm gặp [Ab]chiên.

Trong [C]núi Chúa [Fm]nghe chiên [C]ré thảm [Fm]thương,

Ốm [Ab]yếu sắp chết nào [Eb7]ai cấp [Ab]dưỡng,

Ốm yếu sắp chết nào [Eb7]kẻ am [Ab]tường.

Câu 4

4.“Lạy [Ab]Jê-sus [Fm]sao trên [Eb7]đường thượng [Ab]sơn,

In dâu huyết [Fm]từng bàn [Eb7]chân?”

“Vì [Ab]chiên kia nên ta [Fm]đổ huyết [Ab]ra,

Khi [Bbm]kiếm[Eb7]dọc rừng [Ab]xa.”

“Tay [C]Chúa cớ [Fm]sao lưu [C]dấu vết [Fm]đây?”

“Ấy [Ab]lúc bóng tối bị [Eb7]gai đâm [Ab]bấy,

Trong đêm tối tăm bị [Eb7]xước tay [Ab]nầy.”

Câu 5

5.Điệu [Ab]ca nghe [Fm]như lôi [Eb7]đình dội [Ab]vang,

Rung núi lớn, [Fm]dậy rừng [Eb7]hoang,

Vượt [Ab]qua không trung lên [Fm]đến thánh [Ab]môn:

“Vui [Bbm]quá đã [Eb7]tìm được [Ab]con!”

Thiên [C]sứ đứng [Fm]quanh bên [C]Chúa xướng [Fm]ca:

“Cứu [Ab]Chúa đã kiếm được [Eb7]chiên vui [Ab]quá,

Cứu Chúa đã kiếm được [Eb7]chiên[Ab]nhà!”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập