Câu 1

1.Kìa, chín mươi chín con nằm bình yên,

Trong bốn vách tường ràn chiên,

Một con bơ vơ nơi dốc núi xa,

Xa cách cửa vàng nhà Cha:

Ngơ ngác quẩn quanh non núi gốc gai,

Vắng bóng Cứu Chúa, Người chăn êm ái,

Vắng bóng Cứu Chúa dìu dắt đêm ngày.

Câu 2

2.“Còn chín mươi chín chiên kìa đẹp bao,

Ôi, Chúa, chẳng hài lòng sao?”

Lệ tuôn Jê-sus quay đáp thiết tha:

“Con đó đã lìa ràn ta,

Lên dốc, xuống đường, bao quản khó gay,

Quyết sống chết kiếm một con chiên ấy,

Quyết sống chết kiếm tìm con chiên này!”

Câu 3

3.Tuyệt nhiên không ai đo cạn sâu,

Sông, suối Chúa từng vượt đâu,

Hoặc đêm âm u tâm Chúa chẳng yên,

Nôn nả cố tìm gặp chiên.

Trong núi Chúa nghe chiên thảm thương,

Ốm yếu sắp chết nào ai cấp dưỡng,

Ốm yếu sắp chết nào kẻ am tường.

Câu 4

4.“Lạy -sus sao trên đường thượng sơn,

In dâu huyết từng bàn chân?”

“Vì chiên kia nên ta đổ huyết ra,

Khi kiếmdọc rừng xa.”

“Tay Chúa cớ sao lưu dấu vết đây?”

“Ấy lúc bóng tối bị gai đâm bấy,

Trong đêm tối tăm bị xước tay nầy.”

Câu 5

5.Điệu ca nghe như lôi đình dội vang,

Rung núi lớn, dậy rừng hoang,

Vượt qua không trung lên đến thánh môn:

“Vui quá đã tìm được con!”

Thiên sứ đứng quanh bên Chúa xướng ca:

“Cứu Chúa đã kiếm được chiên vui quá,

Cứu Chúa đã kiếm được chiênnhà!”

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập