Trích soạn bởi Joshua Gill
Dịch lời của C. W. Fry

Câu 1

1.Bạn thân tôi, ấy Jê-sus Christ,

lo lắng cho tôi trọn đời,

Ngài đẹp xinh, vui tươi thay,

quán quân trong muôn người;

Thật tôi xem Chúa như hoa Huệ

trong trũng, hương thơm nhẹ nhàng,

Ngài thay đổi ác tâm nầy

nên trắng trong vẹn toàn;

Hồi bi ai Jê-sus an ủi,

lúc bối rối cho bình an.

Bảo rằng, “Mọi điều sầu thống

nên giao ta mang;”

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!

Câu 2

2.Jê-sus Christ gánh bi thương tôi,

lau ráo bao châu lụy trào,

Là ngọn tháp che tôi khi

quỉ ma xâm phạm vào;

Christ, tôi bỏ muôn muôn sự,

xa ném bao nhiêu tượng hình,

Lòng tôi đây Chúa đem quyền

linh giữ cho an bình;

Dầu khi nhân gian khinh chê chán,

lắm lúc Sa-tan gạt tôi.

Chỉ nhờ Jê-sus đạt đích

an ninh vô hồi;

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!

Câu 2

3.Hồi tôi đây sống bởi đức tin,

vâng ý Ba Ngôi trọn tình,

Ngài thật không xa tôi,

không bỏ tôi đi một mình;

Lửa linh bao phủ xung quanh tôi

nên bổn tâm không bồi hồi,

Nhờ ma-na Chúa ban,

hồn đang đói thấy no rồi;

Rồi tôi bay lên nơi vinh quí,

thấy Thiên nhan đẹp xinh,

Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy

tua ra muôn hình;

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!

Mới truy cập