Câu 1

1.Bạn thân tôi, ấy Jê-sus Christ,

lo lắng cho tôi trọn đời,

Ngài đẹp xinh, vui tươi thay,

quán quân trong muôn người;

Thật tôi xem Chúa như hoa Huệ

trong trũng, hương thơm nhẹ nhàng,

Ngài thay đổi ác tâm nầy

nên trắng trong vẹn toàn;

Hồi bi ai Jê-sus an ủi,

lúc bối rối cho bình an.

Bảo rằng, “Mọi điều sầu thống

nên giao ta mang;”

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!

Câu 2

2.Jê-sus Christ gánh bi thương tôi,

lau ráo bao châu lụy trào,

Là ngọn tháp che tôi khi

quỉ ma xâm phạm vào;

Christ, tôi bỏ muôn muôn sự,

xa ném bao nhiêu tượng hình,

Lòng tôi đây Chúa đem quyền

linh giữ cho an bình;

Dầu khi nhân gian khinh chê chán,

lắm lúc Sa-tan gạt tôi.

Chỉ nhờ Jê-sus đạt đích

an ninh vô hồi;

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!

Câu 2

3.Hồi tôi đây sống bởi đức tin,

vâng ý Ba Ngôi trọn tình,

Ngài thật không xa tôi,

không bỏ tôi đi một mình;

Lửa linh bao phủ xung quanh tôi

nên bổn tâm không bồi hồi,

Nhờ ma-na Chúa ban,

hồn đang đói thấy no rồi;

Rồi tôi bay lên nơi vinh quí,

thấy Thiên nhan đẹp xinh,

Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy

tua ra muôn hình;

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập