Trích soạn bởi Joshua Gill
Dịch lời của C. W. Fry

Câu 1

1.Bạn [F]thân tôi, ấy Jê-sus Christ,

lo [Bb]lắng cho tôi trọn [F]đời,

Ngài đẹp xinh, vui tươi thay,

[F]quán quân trong muôn [C]người;

Thật [F]tôi xem Chúa như [F]hoa Huệ

trong [Bb]trũng, hương thơm nhẹ [F]nhàng,

Ngài thay đổi ác tâm nầy

[C7]nên trắng trong vẹn [F]toàn;

[F7]Hồi [Bb]bi ai Jê-sus [Bb]an ủi,

lúc [F]bối rối cho bình [Am]an.

Bảo [Dm]rằng, “Mọi điều sầu [Bb]thống

nên giao ta [C7]mang;”

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!

Câu 2

2.Jê-[F]sus Christ gánh bi thương tôi,

lau [Bb]ráo bao châu lụy [F]trào,

Là ngọn tháp che tôi khi

[F]quỉ ma xâm phạm [C]vào;

[F]Christ, tôi bỏ muôn [F]muôn sự,

xa [Bb]ném bao nhiêu tượng [F]hình,

Lòng tôi đây Chúa đem quyền

[C7]linh giữ cho an [F]bình;

[F7]Dầu [Bb]khi nhân gian khinh [Bb]chê chán,

lắm [F]lúc Sa-tan gạt [Am]tôi.

Chỉ [Dm]nhờ Jê-sus đạt [Bb]đích

an ninh vô [C7]hồi;

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!

Câu 2

3.Hồi [F]tôi đây sống bởi đức tin,

vâng [Bb]ý Ba Ngôi trọn [F]tình,

Ngài thật không xa tôi,

không [F]bỏ tôi đi một [C]mình;

Lửa [F]linh bao phủ xung [F]quanh tôi

nên [Bb]bổn tâm không bồi [F]hồi,

Nhờ ma-na Chúa ban,

hồn [C7]đang đói thấy no [F]rồi;

[F7]Rồi [Bb]tôi bay lên nơi [Bb]vinh quí,

thấy [F]rõ Thiên nhan đẹp [Am]xinh,

Chỗ [Dm]nguồn cực lạc đầy [Bb]dẫy

tua ra muôn [C7]hình;

Điệp khúc

Thật Jê-sus Christ như hoa Huệ,

như chính sao Mai rạng ngời,

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,

quán quân muôn người!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập