John W. Peterson
Dịch lời của J.W. Peterson

Câu 1

1.Tạ [Eb]ơn Cha trên thiên đàng ngời cao

chói [Eb7]sáng về [Ab]những phước lớn Chúa [Eb]ban.

Chúng [Fm]tôi ghi [Bb7]trong lòng không dám [Eb]quên [G7]ơn [Cm]tuôn tràn

do Chúa [Fm]yêu thương [Bb7]đêm ngày luôn dắt [Eb]chăn.

Điệp khúc

Bao [Eb]tâm hồn đang [Ab]xúc động,

nhớ [Eb]muôn ơn lành [Bb7]như biển [Eb]rộng.

Ôi ơn [Eb7]Ngài quá [Ab]láng lai,

chúng [Eb]tôi chân thành [Bb7]khắc ghi [Eb]hoài.

Câu 2

2.Tạ [Eb]ơn Cha yêu thương vì niềm vui

sáng [Eb7]láng được [Ab]bước với Chúa tháng [Eb]năm,

Huởng [Fm]bao vinh [Bb7]quang cùng chung khó [Eb]khăn [G7]nơi

[Cm]dương trần Ôi! Mỗi [Fm]khi nhớ [Bb7]tới lệ dâng chứa [Eb]chan.

Điệp khúc

Bao [Eb]tâm hồn đang [Ab]xúc động,

nhớ [Eb]muôn ơn lành [Bb7]như biển [Eb]rộng.

Ôi ơn [Eb7]Ngài quá [Ab]láng lai,

chúng [Eb]tôi chân thành [Bb7]khắc ghi [Eb]hoài.

Câu 3

3.Tạ [Eb]ơn Cha luôn nghe lời cầu xin

sớm [Eb7]tối Ngài [Ab]sẵn đáp tiếng chúng [Eb]tôi.

Cứu [Fm]qua gian [Bb7]nguy và tha thứ [Eb]bao [G7]nhiêu [Cm]ô tội

Ơn xót [Fm]thương không [Bb7]vơi dù năm tháng [Eb]trôi.

Điệp khúc

Bao [Eb]tâm hồn đang [Ab]xúc động,

nhớ [Eb]muôn ơn lành [Bb7]như biển [Eb]rộng.

Ôi ơn [Eb7]Ngài quá [Ab]láng lai,

chúng [Eb]tôi chân thành [Bb7]khắc ghi [Eb]hoài.

Câu 4

4.Tạ [Eb]ơn Cha khi trên đường chợt vương bóng [Eb7]tối;

lòng [Ab]vỡ, suối nước mắt [Eb]rơi.

Dẫu [Fm]vui tươi [Bb7]hay sầu đau vẫn [Eb]luôn [G7]tin [Cm]trong đời

ơn Chúa [Fm]yêu thương [Bb7]không lìa xa chúng [Eb]tôi.

Điệp khúc

Bao [Eb]tâm hồn đang [Ab]xúc động,

nhớ [Eb]muôn ơn lành [Bb7]như biển [Eb]rộng.

Ôi ơn [Eb7]Ngài quá [Ab]láng lai,

chúng [Eb]tôi chân thành [Bb7]khắc ghi [Eb]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập