Trích soạn bởi William H. Monk, 1861
Dịch ra tiếng Việt theo Francis Pott, 1859

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Cm]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 1

Cơn giao tranh [Ab]dứt, linh [Bb7]trận đã tan,

[Eb]Đấng sống đắc [Cm]thắng chiến công lừng [Bb7]vang,

[Gm]Hân hoan ca [Ab]khúc muôn [Bb7]đời bình an.

[Eb] Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Cm]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 2

Sa-tan gây [Ab]dữ mưu [Bb7]hại đời ta,

[Eb]Đấng Christ chiến [Cm]thắng phá tan quyền [Bb7]ma,

[Gm]Vui lên dân [Ab]thánh, reo [Bb7]mừng ngợi ca.

[Eb] Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Cm]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 3

Ba hôm tăm [Ab]tối ưu [Bb7]sầu đã qua,

[Eb]Chúa thắng tử [Cm]phủ bước từ mồ [Bb7]ra,

[Gm]Vinh thay Vua [Ab]thánh, Jê-[Bb7]sus Đầu ta.

[Eb] Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Cm]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 4

Dây xích ma [Ab]quỉ xưa [Bb7]Ngài đập phăng,

[Eb]Nay trên thiên [Cm]môn không còn rào [Bb7]ngăn,

[Gm]Rao Jê-sus [Ab]thắng, ta [Bb7]ca trầm thăng.

[Eb] Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Cm]lu-[Eb]gia!

Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 5

Ôi, Jê-sus [Ab]bởi vết [Bb7]thương Ngài nay

[Eb]Cất ách chết [Cm]khỏi chúng tôi từ [Bb7]đây,

[Gm]Cho tâm linh [Ab]sống, ca [Bb7]ngợi mừng thay.

[Eb] Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập