John W. Peterson
Dịch lời của J.W. Peterson

Câu 1

1.Tạ ơn Cha trên thiên đàng ngời cao

chói sáng về những phước lớn Chúa ban.

Chúng tôi ghi trong lòng không dám quên ơn tuôn tràn

do Chúa yêu thương đêm ngày luôn dắt chăn.

Điệp khúc

Bao tâm hồn đang xúc động,

nhớ muôn ơn lành như biển rộng.

Ôi ơn Ngài quá láng lai,

chúng tôi chân thành khắc ghi hoài.

Câu 2

2.Tạ ơn Cha yêu thương vì niềm vui

sáng láng được bước với Chúa tháng năm,

Huởng bao vinh quang cùng chung khó khăn nơi

dương trần Ôi! Mỗi khi nhớ tới lệ dâng chứa chan.

Điệp khúc

Bao tâm hồn đang xúc động,

nhớ muôn ơn lành như biển rộng.

Ôi ơn Ngài quá láng lai,

chúng tôi chân thành khắc ghi hoài.

Câu 3

3.Tạ ơn Cha luôn nghe lời cầu xin

sớm tối Ngài sẵn đáp tiếng chúng tôi.

Cứu qua gian nguy và tha thứ bao nhiêu ô tội

Ơn xót thương không vơi dù năm tháng trôi.

Điệp khúc

Bao tâm hồn đang xúc động,

nhớ muôn ơn lành như biển rộng.

Ôi ơn Ngài quá láng lai,

chúng tôi chân thành khắc ghi hoài.

Câu 4

4.Tạ ơn Cha khi trên đường chợt vương bóng tối;

lòng vỡ, suối nước mắt rơi.

Dẫu vui tươi hay sầu đau vẫn luôn tin trong đời

ơn Chúa yêu thương không lìa xa chúng tôi.

Điệp khúc

Bao tâm hồn đang xúc động,

nhớ muôn ơn lành như biển rộng.

Ôi ơn Ngài quá láng lai,

chúng tôi chân thành khắc ghi hoài.

Mới truy cập