Vũ Văn Cư

Câu 1

1.Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn,

Christ ở ngôi trời nay.

Kìa muôn tia ái đức Chúa Cha,

chiếu ra từ chính sao Ngài.

Điệp khúc

Lòa soi, chiếu luôn;

Ồ! Sao xinh tươi rực rỡ bấy.

Lòa soi, chiếu luôn;

Ồ! Sao xinh tươi vinh hiển thay.

Câu 2

2.Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn,

đời tôi ngắm xem Ngài thôi.

Ngoài kia mây phủ cảnh tối tăm,

thấy sao rực rỡ soi rọi.

Điệp khúc

Lòa soi, chiếu luôn;

Ồ! Sao xinh tươi rực rỡ bấy.

Lòa soi, chiếu luôn;

Ồ! Sao xinh tươi vinh hiển thay.

Câu 3

3.Sao không thay đổi chiếu sáng luôn,

dìu chân khách lữ hành nay.

Về trên thiên quốc hưởng vĩnh sinh,

hiển vinh rực rỡ đêm ngày.

Điệp khúc

Lòa soi, chiếu luôn;

Ồ! Sao xinh tươi rực rỡ bấy.

Lòa soi, chiếu luôn;

Ồ! Sao xinh tươi vinh hiển thay.

Câu 4

4.Mai kia tôi với kẻ Chúa chuộc,

bờ thiên quốc vui gặp nhau.

Nhờ vinh quang của Chúa chúng tôi,

giống sao rực chiếu muôn màu.

Điệp khúc

Lòa soi, chiếu luôn;

Ồ! Sao xinh tươi rực rỡ bấy.

Lòa soi, chiếu luôn;

Ồ! Sao xinh tươi vinh hiển thay.

Mới truy cập