William G.Tomer, 1880
Jeremiah H.Rankin, 1880

Câu 1

1.Anh em ta chia tay, mong sẽ gặp nhau,

Yêu thương không phai, tâm linh giao cảm;

Xin Cha chăn nuôi anh em ta cả!

Nguyền nguồn phước thiêng

đượm nhuần linh hồn hoài!

Điệp khúc

Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau!

Thấy nhau luôn cho thỏa lòng nầy.

Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau

Dẫu ta chia tay tạm biệt nhưng lại gặp.

Câu 2

2.Anh em ta chia tay, mong sẽ gặp nhau,

Mong sao anh em thêm ơn dật,

Xông hương kêu xin Vua trên thiên đàng.

Hằng dìu dắt che chở bầy chiên của Ngài.

Điệp khúc

Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau!

Thấy nhau luôn cho thỏa lòng nầy.

Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau

Dẫu ta chia tay tạm biệt nhưng lại gặp.

Câu 3

3.Anh em ta chia tay, chung tiếng cầu xin,

Cha Thiêng liêng thêm ơn cho ta hoài,

Không bao lâu anh em ta vui mừng,

Lại gặp gỡ nhau, họp mặt khen ngợi Ngài.

Điệp khúc

Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau!

Thấy nhau luôn cho thỏa lòng nầy.

Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau

Dẫu ta chia tay tạm biệt nhưng lại gặp.

Mới truy cập