Philip Nicolai, 1599
Dịch ra tiếng Việt, 1949

Câu 1

1.Lạy [D]Đấng xưa [Bm]lập hôn [G]lễ trước [D]tiên,

Cho [G]Ê-va [Bm]với A-[E7]đam kết [A]duyên,

Nguyện [G]Chúa Chủ hôn trong [A7]giờ [D]này

Nhìn [A7]xuống đôi [D]bạn đang [Bm]đứng [E7]trước [F#m]đây,

Đồng [E]ra [A]mắt [D]Chúa, cúi [E7]xin ân [A]ban,

Nguyện [G]xuống [B]phước [Em]đôi bên [A7]vẹn [D]toàn

[A7]Gái [D]trai [A7]sánh [D]vai, [Em]Thắm [B]tươi [Em]hòa [B]hai,

[Em]Trước sau [A7]nào sai, [Em]Mến yêu [A7]lâu [D]dài,

[Bm]Kết [F#m]ước [G]yêu [D]nhau [Em]trăm năm [A7]duyên [D]hài.

Câu 2

2.Kìa, [D]lứa đôi [Bm]nguyện ước [G]trước Chúa [D]Cha,

Hằng [G]vâng theo [Bm]Chúa yêu [E7]nhau thiết [A]tha,

Nguyện [G]cánh tay Cha ban [A7]ơn [D]lành;

Dạy [A7]dỗ đôi [D]bạn ăn [Bm]ở [E7]khiết [F#m]thanh,

Tình [E]đẹp [A]duyên [D]thắm, sống [E7]vui trăm [A]năm,

Dường [G]lửa [B]đương [Em]nhen, trăng [A7]đương [D]rằm;

[A7]Thánh [D]Linh [A7]huấn [D]minh, [Em]Tín [B]trung, [Em]thuận [B]trinh,

[Em]Đúng theo [A7]lời Kinh, [Em]Kính yêu [A7]vẹn [D]tình,

[Bm]Đến [F#m]lúc [G]chung [D]vui [Em]hôn diên [A7]thiên [D]đình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập