Oliver Holden, 1792
Dịch lời của E.Perronet,1779

Câu 1

1.Ngợi [G]danh Jê-[Em]sus rất [Am]oai quyền [D7]thay!

Các [Am]thiên thần sấp [D7]trước [G]Ngài;

Cung [G]hiến vương [Em]miện tôn [Bm]Christ lên [Em]ngai,

Tung [G]hô [Bm]danh [C]Chúa [A7]quyền [D7]oai!

Cung [G]hiến vương [Em]miện tôn [Am]Christ lên [D7]ngai,

Thành [Bm]kính [C]tôn [G]Chúa [D7] muôn [G]loài!

Câu 2

2.Tội [G]nhân yêu [Em]Chúa chẳng [Am]khi nào [D7]phai

Nuốt [Am]cay ngậm đắng [D7]bao [G]nài;

Bao [G]chiến thắng [Em]vật đem [Bm]hiến trước [Em]ngai,

Tung [G]hô [Bm]danh [C]Chúa [A7]quyền [D7]oai!

Bao [G]chiến thắng [Em]vật đem [Am]hiến trước [D7]ngai,

Thành [Bm]kính [C]tôn [G]Chúa [D7] muôn [G]loài!

Câu 3

3.Phàm [G]ai trông [Em]giống A-[Am]đam tự [D7]lai,

Đã [Am]được chuộc bởi [D7]ơn [G]Ngài;

Cung [G]kính tôn [Em]thờ nghiêng [Bm]dưới bệ [Em]ngai,

Tung [G]hô [Bm]danh [C]Chúa [A7]quyền [D7]oai!

Cung [G]kính tôn [Em]thờ nghiêng [Am]dưới bệ [D7]ngai,

Thành [Bm]kính [C]tôn [G]Chúa [D7] muôn [G]loài!

Câu 4

4.Mọi [G]dân muôn [Em]giống chẳng [Am]phân biệt [D7]ai,

Sống [Am]trên toàn thế [D7]gian [G]nầy,

Xưng [G]Đấng Christ [Em]là Vua [Bm]hiển vinh [Em]thay,

Tung [G]hô [Bm]danh [C]Chúa [A7]quyền [D7]oai!

Xưng [G]Đấng Christ [Em]là Vua [Am]hiển vinh [D7]thay,

Thành [Bm]kính [C]tôn [G]Chúa [D7] muôn [G]loài!

Câu 5

5.Nguyện [G]ta chung [Em]các thánh [Am]trên trời [D7]nay

Kính [Am]cung quỳ dưới [D7]chơn [G]Ngài;

Ca [G]khúc muôn [Em]đời tôn [Bm]Christ lên [Em]ngai,

Tung [G]hô [Bm]danh [C]Chúa [A7]quyền [D7]oai!

Ca [G]khúc muôn [Em]đời tôn [Am]Christ lên [D7]ngai,

Thành [Bm]kính [C]tôn [G]Chúa [D7] muôn [G]loài!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập