Homer Rodeheaver
Dịch lời của Oswald J. Smith

Câu 1

1.Có kẻ ăn [C]mày mù lòa đôi mắt ngồi [G]bên đường,

Khốn nỗi cô [G]quạnh, mù mịt cả đời đáng [C]thương;

Người bận đồ [Ab]rách, hai tay ôm ngực ngồi [C]ủ rũ,

Khi Jê-sus [C]qua, xua [G7]hết tối tăm, u [C]tù.

Điệp khúc

Khi Jê-sus [G7]qua, ma cám dỗ oai quyền [C]còn đâu;

Khi Jê-sus [G7]qua, lau ráo hết nước mắt [C]sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn [F]gấm thêu,

Khi Chúa dừng [C]chân, thay [G7]đổi hết cả muôn [C]điều.

Câu 2

2.Có kẻ điên [C]cuồng bị tà ma đuổi lìa [G]gia đình,

Sống khổ đêm [G]ngày quanh nơi mả mồ vắng [C]tanh;

Người rạch mình [Ab]ra, kêu la do ma tà [C]ám ảnh,

Khi Jê-sus [C]qua, xua [G7]quỷ, khiến kẻ điên [C]lành.

Điệp khúc

Khi Jê-sus [G7]qua, ma cám dỗ oai quyền [C]còn đâu;

Khi Jê-sus [G7]qua, lau ráo hết nước mắt [C]sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn [F]gấm thêu,

Khi Chúa dừng [C]chân, thay [G7]đổi hết cả muôn [C]điều.

Câu 3

3.Anh phung kêu [C]gào: “Mình tôi ô uế thật [G]gớm ghê!”

Kẻ điếc, câm [G]què, cùng chung số phận thảm [C]thê;

Người thì bị [Ab]rét, lâm bao cơn hàn, nhiệt, [C]nói sảng,

Khi Jê-sus [C]qua, xua [G7]hết đớn đau, kinh [C]hoàng.

Điệp khúc

Khi Jê-sus [G7]qua, ma cám dỗ oai quyền [C]còn đâu;

Khi Jê-sus [G7]qua, lau ráo hết nước mắt [C]sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn [F]gấm thêu,

Khi Chúa dừng [C]chân, thay [G7]đổi hết cả muôn [C]điều.

Câu 4

4.Thảy thảy nhân [C]loại hiện lầm than, khốn nạn [G]đêm ngày,

Sánh cảnh kia [G]tội càng gây muôn phần đắng [C]cay;

Người người nhìn [Ab]nhau khoanh tay mong ơn trời [C]thích phóng,

Khi Jê-sus [C]qua, thay [G7]đổi mới thảnh thơi [C]lòng.

Điệp khúc

Khi Jê-sus [G7]qua, ma cám dỗ oai quyền [C]còn đâu;

Khi Jê-sus [G7]qua, lau ráo hết nước mắt [C]sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn [F]gấm thêu,

Khi Chúa dừng [C]chân, thay [G7]đổi hết cả muôn [C]điều.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập