Câu 1

1.Có kẻ ăn mày mù lòa đôi mắt ngồi bên đường,

Khốn nỗi cô quạnh, mù mịt cả đời đáng thương;

Người bận đồ rách, hai tay ôm ngực ngồi rũ,

Khi Jê-sus qua, xua hết tối tăm, u tù.

Điệp khúc

Khi Jê-sus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;

Khi Jê-sus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,

Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều.

Câu 2

2.Có kẻ điên cuồng bị tà ma đuổi lìa gia đình,

Sống khổ đêm ngày quanh nơi mả mồ vắng tanh;

Người rạch mình ra, kêu la do ma tà ám ảnh,

Khi Jê-sus qua, xua quỷ, khiến kẻ điên lành.

Điệp khúc

Khi Jê-sus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;

Khi Jê-sus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,

Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều.

Câu 3

3.Anh phung kêu gào: “Mình tôi ô uế thật gớm ghê!”

Kẻ điếc, câm què, cùng chung số phận thảm thê;

Người thì bị rét, lâm bao cơn hàn, nhiệt, nói sảng,

Khi Jê-sus qua, xua hết đớn đau, kinh hoàng.

Điệp khúc

Khi Jê-sus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;

Khi Jê-sus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,

Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều.

Câu 4

4.Thảy thảy nhân loại hiện lầm than, khốn nạn đêm ngày,

Sánh cảnh kia tội càng gây muôn phần đắng cay;

Người người nhìn nhau khoanh tay mong ơn trời thích phóng,

Khi Jê-sus qua, thay đổi mới thảnh thơi lòng.

Điệp khúc

Khi Jê-sus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu;

Khi Jê-sus qua, lau ráo hết nước mắt sầu;

Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu,

Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập