Henrry E. Mathews, 1854
Dịch lời của Anne H. Shepherd, 1835

Câu 1

1.Kìa, [G]trên thiên đàng bao [D7]trẻ nhóm nhau,

Vui [G]vẻ vòng quanh ngai [G]thánh,

Ơn [C]Chúa thứ [Am]tha, tâm [D7]chúng trắng phau,

Sung [D7]sướng ca [A]vang thiên [D7]thành,

Điệp khúc

Hát rằng: [G]“Vinh quang, [D7]vinh quang,

[G]Duy Cha Thánh đáng [G]hưởng [D7]vinh [G]quang!”

Câu 2

2.Kìa, [G]bao nhi đồng khoác [D7]áo thướt tha,

Nghìn [G]muôn hào quang lấp [G]lánh,

Vui [C]vẻ sống [Am]trong vinh [D7]hiển nước Cha,

Muôn [D7]thuở ca [A]vang thiên [D7]thành,

Điệp khúc

Hát rằng: [G]“Vinh quang, [D7]vinh quang,

[G]Duy Cha Thánh đáng [G]hưởng [D7]vinh [G]quang!”

Câu 3

3.Nhờ [G]Jê-sus Christ tuôn [D7]huyết báu ra,

Làm [G]cho tội nhân nên [G]thánh,

Nay [C]thiếu nhi [Am]tin, ơn [D7]Chúa thứ tha,

Trên [D7]đất như [A]trên thiên [D7]thành,

Điệp khúc

Hát rằng: [G]“Vinh quang, [D7]vinh quang,

[G]Duy Cha Thánh đáng [G]hưởng [D7]vinh [G]quang!”

Câu 4

4.Kìa, [G]bao nhi đồng xưa [D7]mến Chúa ta,

Ngày [G]đêm tìm ơn phước [G]thánh,

Nay [C]trước Chiên [Am]Con mặt [D7]chúng như hoa,

Vui [D7]vẻ ca [A]vang thiên [D7]thành,

Điệp khúc

Hát rằng: [G]“Vinh quang, [D7]vinh quang,

[G]Duy Cha Thánh đáng [G]hưởng [D7]vinh [G]quang!”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập