Câu 1

1.Kìa, trên thiên đàng bao trẻ nhóm nhau,

Vui vẻ vòng quanh ngai thánh,

Ơn Chúa thứ tha, tâm chúng trắng phau,

Sung sướng ca vang thiên thành,

Điệp khúc

Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang,

Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

Câu 2

2.Kìa, bao nhi đồng khoác áo thướt tha,

Nghìn muôn hào quang lấp lánh,

Vui vẻ sống trong vinh hiển nước Cha,

Muôn thuở ca vang thiên thành,

Điệp khúc

Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang,

Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

Câu 3

3.Nhờ -sus Christ tuôn huyết báu ra,

Làm cho tội nhân nên thánh,

Nay thiếu nhi tin, ơn Chúa thứ tha,

Trên đất như trên thiên thành,

Điệp khúc

Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang,

Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

Câu 4

4.Kìa, bao nhi đồng xưa mến Chúa ta,

Ngày đêm tìm ơn phước thánh,

Nay trước Chiên Con mặt chúng như hoa,

Vui vẻ ca vang thiên thành,

Điệp khúc

Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang,

Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập