Câu 1

[E]1.Tại đây tôi đứng [A]cách khiêm [E]cung,

[C#m]Lạy Jê-sus, hãy [B7]đoái thương cùng;

[E]Hồn, thân măng sữa, [B7]tuổi thơ ngây,

[E]Nguyện Jê-[C#m]sus ẵm [B7]tôi đêm [E]ngày.

Câu 2

[E]2.Hằng ngày tôi đến [A]với Jê-[E]sus,

[C#m]Cầu xin Chúa dẫn [B7]tới Thiên Phụ;

[E]Nguyện dọn nơi ở [B7]tốt cho tôi,

[E]Đời đời [C#m]vui vẻ [B7]sống trên [E]trời.

Câu 3

[E]3.Lạy Chiên Con thánh [A]trên thiên [E]đài,

[C#m]Đời tôi ao ước [B7]noi gương Ngài;

[E]Lòng đơn sơ với [B7]tánh khiêm ti,

[E]Hồi Ngài [C#m]thơ ấu [B7]chẳng ai [E]bì.

Câu 4

[E]4.Nguyện theo chân Cứu [A]Chúa không [E]sai,

[C#m]Lòng tôi đây sẵn [B7]vâng phục Ngài;

[E]Lạy Jê-sus giúp [B7]đỡ cho tôi,

[E]Được như [C#m]tâm tính [B7]Chiên Con [E]Trời.

Câu 5

[E]5.Lạy Chiên Con, Đấng [A]vẫn thương [E]tôi,

[C#m]Hồn, thân tôi hiến [B7]Chúa trọn đời;

[E]Cầu Jê-sus sống [B7]trong tôi nay,

[E]Làm cho [C#m]tôi giống [B7]in như [E]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập