Lowell Mason, 1856
Lời dịch của Sarah F. Adams, 1841

Câu 1

[G]1.Chúa [D7]ôi, cho [C]tôi càng gần,

[G]Gần [G]nơi Chúa [D7]hơn;

[G]Dẫu [D7]phải mang [C]cây thập tự,

[G]Càng [D7]gần Chúa [G]hơn;

[G7]Trong [C]lúc đau [G]thương sầu u,

[G]Tôi [C]vẫn luôn [D7]xin Jê-[D]sus

[G]Chúa [D7]ôi, cho [C]tôi gần Ngài,

[G]Càng [D7]gần Chúa [G]nay.

Câu 2

[G]2.Dẫu [D7]khi kim [C]ô lặn rồi,

[G]Lạc [G]nơi hiểm [D7]nham,

[G]Đá [D7]thiêng tôi [C]kê đầu nằm,

[G]Hồi [D7]trời tối [G]tăm;

[G7]Trong [C]giấc chiêm [G]bao nguyện mong,

[G]Mong [C]Chúa cho [D7]nương bên [D]lòng;

[G]Chúa [D7]ôi, cho [C]tôi gần Ngài,

[G]Càng [D7]gần Chúa [G]nay.

Câu 3

[G]3.Ước [D7]nơi đây [C]thông tận trời,

[G]Một [G]thang bắt [D7]liên,

[G]Xuống [D7]lên trên [C]thang rạng ngời,

[G]Nhiều [D7]vị sứ [G]thiêng;

[G7]Đem [C]phước yêu [G]thương từ nay,

[G]Ban [C]xuống cho [D7]tôi mọi [D]ngày;

[G]Chúa [D7]ôi, cho [C]tôi gần Ngài,

[G]Càng [D7]gần Chúa [G]nay.

Câu 4

[G]4.Tỉnh [D7]giấc tôi [C]ca Jê-sus,

[G]Dội [G]vang bốn [D7]bên,

[G]Thoát [D7]ly ưu [C]tư buồn rầu,

[G]Lập [D7]một Bê-[G]tên;

[G7]Khi [C]đối phương [G]gây họa tai,

[G]Cương [C]quyết nương [D7]thân nơi [D]Ngài;

[G]Chúa [D7]ôi, cho [C]tôi gần Ngài,

[G]Càng [D7]gần Chúa [G]nay.

Câu 5

[G]5.Đến [D7]lúc tôi [C]bay về trời,

[G]Thật [G]khoan khoái [D7]thay!

[G]Bỏ [D7]xa trăng, [C]sao, mặt trời,

[G]Vùn [D7]vụt lướt [G]bay;

[G7]Tôi [C]vẫn hoan [G]ca dậy rân,

[G]Xin [C]Chúa đem [D7]tôi được [D]gần;

[G]Chúa [D7]ôi, cho [C]tôi gần Ngài,

[G]Càng [D7]gần Chúa [G]nay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập