A. B. Simpson, 1897
Dịch lời của A. B. Simpson, 1897

Câu 1

1.Kìa, đôi phen tôi thấy như tuyệt vọng,

Bỗng tai nghe phước âm lạ lùng,

Dường một điệu nhạc du dương trong lòng,

Giữa bầu trời mờ ám hãi hùng:

Điệp khúc

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Xưa nay ai bằng Jê-sus;

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Không người nào bằng Jê-sus.

Câu 2

2.Hồi gặp cơn đau ốm, thân hao mòn,

Mắt rưng rưng chứa chan lụy hường

Kìa, lời ngọc từ xưa nay đương còn,

Giống điệu nhạc giục thúc dũng cường:

Điệp khúc

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Xưa nay ai bằng Jê-sus;

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Không người nào bằng Jê-sus.

Câu 3

3.Hồi đường tôi bao áng mây che sầm,

Đối phương kia tấn công bạo tàn,

Thì tại trận tiền chợt nghe vang ầm

Khúc nhạc thần hùng tráng hải hoàn:

Điệp khúc

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Xưa nay ai bằng Jê-sus;

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Không người nào bằng Jê-sus.

Câu 4

4.Hồi lòng tôi bao khó khăn, lạc lầm,

Suối gian lao chảy tuôn đầm đìa,

Điệu nhạc hùng được nghe do tín tâm,

Tiếng dội rền dường chiến khúc kìa:

Điệp khúc

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Xưa nay ai bằng Jê-sus;

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Không người nào bằng Jê-sus.

Câu 5

5.Nguyền thừa nhận bao hứa ngôn ngọc vàng,

Kíp kíp nhen đuốc thiêng gần tàn,

Hiệp cùng bạn mình tâm linh hân hoan,

Hát điệu nhạc hùng tráng khải hoàn:

Điệp khúc

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Xưa nay ai bằng Jê-sus;

Nào việc chi Jê-sus không thể làm,

Không người nào bằng Jê-sus.

Mới truy cập