William Croft, 1708
Dịch lời của A. C. Coxe

Câu 1

1.Bao cường quốc, vươngngũ đại châu

Xưa lẫy lừng nay còn đâu?

Ôi Christ, Hội Thánh nghìn thu còn nguyên,

Cầu nguyện, rao giảng thường xuyên.

Câu 2

2.Xem nền tảng Hội Thánh vững lập thay,

Muôn thuở đồn thiêng còn đây;

Từ trong Hội Thánh linh khúc trường ca,

Trầm thăng thánh thót gần xa.

Câu 3

3.Ôi, lạy Chúa, Hội Thánh vững bền thay,

Không giống cường quốc đời nay;

Dầu cho động đất giông tố ngược nghiêng,

Nền Hội Thánh vẫn còn nguyên.

Câu 4

4.Ôi, Hội Thánh muôn thuở vững bền thay,

Như Thái sơn chẳng hề lay,

Tràn lan hùng cứ trên ngũ đại châu,

Nhà xây không bởi người đâu.

Mới truy cập