A. B. Simpson, 1897
Dịch lời của A. B. Simpson, 1897

Câu 1

1.Kìa, đôi [Bb]phen tôi thấy như tuyệt vọng,

[D7]Bỗng tai [Gm]nghe phước [C7]âm lạ [F]lùng,

Dường một [F7]điệu nhạc du dương [Bb]trong lòng,

Giữa bầu [C7]trời mờ ám hãi [F]hùng:

Điệp khúc

Nào việc [F]chi Jê-sus không [Bb]thể làm,

[F]Xưa nay ai bằng Jê-[Bb]sus;

Nào việc [Bb]chi Jê-sus không [Eb]thể làm,

[Bb]Không [Bb]người nào [F7]bằng Jê-[Bb]sus.

Câu 2

2.Hồi gặp [Bb]cơn đau ốm, thân hao mòn,

[D7]Mắt rưng [Gm]rưng chứa [C7]chan lụy [F]hường

Kìa, lời [F7]ngọc từ xưa nay [Bb]đương còn,

Giống điệu [C7]nhạc giục thúc dũng [F]cường:

Điệp khúc

Nào việc [F]chi Jê-sus không [Bb]thể làm,

[F]Xưa nay ai bằng Jê-[Bb]sus;

Nào việc [Bb]chi Jê-sus không [Eb]thể làm,

[Bb]Không [Bb]người nào [F7]bằng Jê-[Bb]sus.

Câu 3

3.Hồi đường [Bb]tôi bao áng mây che sầm,

[D7]Đối phương [Gm]kia tấn [C7]công bạo [F]tàn,

Thì tại [F7]trận tiền chợt nghe [Bb]vang ầm

Khúc nhạc [C7]thần hùng tráng hải [F]hoàn:

Điệp khúc

Nào việc [F]chi Jê-sus không [Bb]thể làm,

[F]Xưa nay ai bằng Jê-[Bb]sus;

Nào việc [Bb]chi Jê-sus không [Eb]thể làm,

[Bb]Không [Bb]người nào [F7]bằng Jê-[Bb]sus.

Câu 4

4.Hồi lòng [Bb]tôi bao khó khăn, lạc lầm,

[D7]Suối gian [Gm]lao chảy [C7]tuôn đầm [F]đìa,

Điệu nhạc [F7]hùng được nghe do [Bb]tín tâm,

Tiếng dội [C7]rền dường chiến khúc [F]kìa:

Điệp khúc

Nào việc [F]chi Jê-sus không [Bb]thể làm,

[F]Xưa nay ai bằng Jê-[Bb]sus;

Nào việc [Bb]chi Jê-sus không [Eb]thể làm,

[Bb]Không [Bb]người nào [F7]bằng Jê-[Bb]sus.

Câu 5

5.Nguyền thừa [Bb]nhận bao hứa ngôn ngọc vàng,

[D7]Kíp kíp [Gm]nhen đuốc [C7]thiêng gần [F]tàn,

Hiệp cùng [F7]bạn mình tâm linh [Bb]hân hoan,

Hát điệu [C7]nhạc hùng tráng khải [F]hoàn:

Điệp khúc

Nào việc [F]chi Jê-sus không [Bb]thể làm,

[F]Xưa nay ai bằng Jê-[Bb]sus;

Nào việc [Bb]chi Jê-sus không [Eb]thể làm,

[Bb]Không [Bb]người nào [F7]bằng Jê-[Bb]sus.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập