W. Macomber
Dịch lời của W. Macomber

Câu 1

[F]1.Êm thay, vui bấy chính [Bb]chỗ tôi dựa [Gm]yên,

[C7]Không đau thương nữa, chẳng [F]bóng quân thù xen;

[F]Ôi Jê-sus [F7]tôi yên tĩnh [Bb]thỏa nguyện [Gm]bấy!

[F]Thật nhờ tay Chúa nắm tôi [C7]càng chắc [F]đây.

Điệp khúc

Vui thay cho tôi được [C]yên tịnh lạ lùng!

[C7]Nương nơi Jê-sus tôi thấy [F]ơn lành đầy lòng;

Nầy, hằng ngày [F7]Ngài an ủi, [Bb]phủ che hồn [Gm]tôi,

[F]Thật là tay Chúa nắm tôi [C7]chặt lắm [F]ôi!

Câu 2

[F]2.Tôi nghiêng bên Chúa má [Bb]ướt đôi dòng [Gm]châu,

[C7]Êm êm câu Chúa phán [F]khiến nguôi phiền âu,

[F]Ngài rờ lòng [F7]nầy do cánh [Bb]tay huyền [Gm]bí,

[F]Hiện thời còn nắm giữ tôi [C7]từng bước [F]đi.

Điệp khúc

Vui thay cho tôi được [C]yên tịnh lạ lùng!

[C7]Nương nơi Jê-sus tôi thấy [F]ơn lành đầy lòng;

Nầy, hằng ngày [F7]Ngài an ủi, [Bb]phủ che hồn [Gm]tôi,

[F]Thật là tay Chúa nắm tôi [C7]chặt lắm [F]ôi!

Câu 3

[F]3.Tuy mưa ma gió quỉ [Bb]bốn bên gào [Gm]vang,

[C7]Nhưng không xâm hãm nổi [F]chỗ tôi bình an

[F]Bao cơn tai [F7]ương tôi chẳng [Bb]tổn hại [Gm]chi,

[F]Thật bình yên dưới cánh Jê-[C7]sus bất [F]di.

Điệp khúc

Vui thay cho tôi được [C]yên tịnh lạ lùng!

[C7]Nương nơi Jê-sus tôi thấy [F]ơn lành đầy lòng;

Nầy, hằng ngày [F7]Ngài an ủi, [Bb]phủ che hồn [Gm]tôi,

[F]Thật là tay Chúa nắm tôi [C7]chặt lắm [F]ôi!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập