William B. Bradbury, 1853
Dịch lời của William B. Tappan, 1822

Câu 1

1.Khuya [Ab]nay trên [Db]đỉnh núi [Ab]Ô-[Eb7]li-[Ab]ve

Sao [Fm]thưa lu [Eb7]li cảnh [Bbm]trông [Eb]đê [Ab]mê,

Giữa [Eb7]lâm viên thâm u [Bb7]đêm hiu [Eb]quạnh

Jê-[Ab]sus đau [Db]thương cầu [Eb7]nguyện một [Ab]mình.

Câu 2

2.Khuya [Ab]nay Jê-[Db]sus lánh [Ab]xa [Eb7]nhân [Ab]gian,

[Fm]đơn giao [Eb7]tranh với [Bbm]bao [Eb]nguy [Ab]nan,

Chính [Eb7]môn sinh thân yêu [Bb7]nay[Eb]tình,

Nào [Ab]hay tâm [Db]thương, lụy [Eb7]sầu Thầy [Ab]mình.

Câu 3

3.Khuya [Ab]nay do [Db]gánh ác [Ab]muôn [Eb7]muôn [Ab]dân,

Châu [Fm]rơi pha [Eb7]huyết[Bbm]“Thống [Eb]khổ [Ab]nhân”,

Dẫu [Eb7]Jê-sus đau thương [Bb7]thâu đêm [Eb]dài,

[Ab]Cha yêu [Db]thương nào [Eb7]đành lìa [Ab]Ngài.

Câu 4

4.Khuya [Ab]nay văng [Db]vẳng,[Ab]trên [Eb7]thinh [Ab]không

Thiên [Fm]ca duy [Eb7]thiên sứ [Bbm]nghe [Eb]tinh [Ab]thông,

Thế [Eb7]gian đâu ai am [Bb7]tri giai [Eb]vận

Làm [Ab]êm thương [Db]tâm Jê-[Eb7]sus vài [Ab]phần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập