Frank M. Davis, 1839-1896
Dịch lời của Mary A. Kidder, 1820-1905

Câu 1

1.Làm giàu [Ab]tôi không ham, Chúa ôi,

Bạc vàng [Db]phù vân đấy [Ab]thôi;

Lòng nay [Ab]mong sao cho biết thấu,

Sẽ đến [Bb7]thiên đàng lúc [Eb]sau;

Được điền [Ab]danh trong sách vĩnh sinh,

Tờ tờ [Db]thật trông trắng [Ab]tinh;

Jê-sus, [Ab]hỡi Chúa, Vua [Db]thiên đài,

Tiện danh [Ab]đã chép [Eb7]chưa [Ab]Ngài?

Điệp khúc 1

(1,2)Tiện danh [Ab]đã hép [Eb7]chưa [Ab]Ngài,

Vào trang [Fm]thiên thơ quý [Eb]thay,

Trong thiên [Ab]quốc hiển vinh [Db]chi tày,

Tiện danh [Ab]đã chép chưa [Ab]Ngài?

Câu 2

2.Tội tình [Ab]tôi đây như hải sa,

Thật nặng [Db]nề thay, hỡi [Ab]Cha!

Nhờ Jê-[Ab]sus tuôn huyết quí báu,

Đã tẩy [Bb7]tâm hồn trắng [Eb]phau;

Vì lời [Ab]Chân Kinh chép chẳng ngoa,

Từ miệng [Db]Ngài ban hứa [Ab]ra:

“Dầu ngươi [Ab]ác uế như [Db]son rày,

Nầy ta [Ab]phiếu tuyết [Eb7]khôn [Ab]tày”.

Điệp khúc 1

(1,2)Tiện danh [Ab]đã hép [Eb7]chưa [Ab]Ngài,

Vào trang [Fm]thiên thơ quý [Eb]thay,

Trong thiên [Ab]quốc hiển vinh [Db]chi tày,

Tiện danh [Ab]đã chép chưa [Ab]Ngài?

Câu 3

3.Kìa, thành [Ab]nguy nga xinh quá xinh,

Đền ngọc [Db]lầu son quí [Ab]vinh:

Nhiều thiên [Ab]binh, thiên sứ chói ánh,

Áo xống [Bb7]phô màu trắng [Eb]tinh;

Thành tuyệt [Ab]không gian ác, đớn đau,

Làm mờ [Db]màu xinh tốt [Ab]đâu,

Muôn thiên [Ab]sứ ngóng trông [Db]đêm ngày,

Tiện danh [Ab]quả đã [Eb7]chép [Ab]rày.

Điệp khúc 2

Tiện danh [Ab]quả đã [Eb7]chép [Ab]rày

Vào trang [Fm]thiên thơ quý [Eb]thay?

Trong thiên [Ab]quốc hiển vinh [Db]chi tày,

Tiện danh [Ab]quả đã chép [Ab]rày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập