Edwin O. Exell, 1851-1921
Dịch lời của J. B. Atchinson, 1840-1882

Câu 1

1.Dựa tiền [C]môn, Viễn [C]Khách đang [C]chờ;

[G]Nghinh Khách [C]vô;

Ngài đợi [C]đây mất [C]bao thì [C]giờ,

[G7]Mời ngự [C]vô.

Mời kịp [F]khi Chúa chưa xa [C]rời;

Mời liền vô Khách [D7]là Con [G]Thánh.

Jê-sus [C]Christ từ [F]nơi ngôi [C]trời,

[G7]Mời Ngài [C]vô.

Câu 2

2.Kìa anh [C]nghe, Khách [C]đang trông [C]chờ,

[G]Nghinh Khách [C]vô;

Đừng thờ [C]ơ, Khách [C]đi không [C]ngờ!

[G7]Mời Ngài [C]vô.

Ngài là [F]Bạn thiết anh nên [C]mời,

Phù hộ anh trong [D7]hồi tăm [G]tối.

Cứ giữ [C]anh tận [F]chung không [C]rời,

[G7]Mời Ngài [C]vô.

Câu 3

3.Lời yêu [C]thương[C]nghe chăng [C]nầy?

[G]Nghinh Khách [C]vô;

Giờ nầy [C]anh khá [C]mau chọn [C]Ngài,

[G7]Mời Ngài [C]vô.

Ngài còn [F]đang mãi trông anh [C]hoài,

Phục hưng anh cho [D7]lòng khoan [G]khoái,

Bởi đó [C]anh thờ [F]tôn danh [C]Ngài,

[G7]Mời Ngài [C]vô.

Câu 4

4.Mời Vị [C]Thiên Khách [C]mau[C]lòng,

[G]Nghinh Khách [C]vô;

Tiệc Chiên [C]Con[C]anh dự [C]cùng,

[G7]Mời Ngài [C]vô.

Tội lệ [F]anh Chúa tuyên tha [C]rồi,

Hồi biệt ly thế [D7]gian tăm [G]tối,

Chúa rước [C]anh về [F]ngay trên [C]trời,

[G7]Mời Ngài [C]vô.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập