Edwin O. Exell, 1851-1921
Dịch lời của J. B. Atchinson, 1840-1882

Câu 1

1.Dựa tiền môn, Viễn Khách đang chờ;

Nghinh Khách ;

Ngài đợi đây mất bao thì giờ,

Mời ngự vô.

Mời kịp khi Chúa chưa xa rời;

Mời liền vô Khách Con Thánh.

Jê-sus Christ từ nơi ngôi trời,

Mời Ngài vô.

Câu 2

2.Kìa anh nghe, Khách đang trông chờ,

Nghinh Khách ;

Đừng thờ ơ, Khách đi không ngờ!

Mời Ngài vô.

Ngài là Bạn thiết anh nên mời,

Phù hộ anh trong hồi tăm tối.

Cứ giữ anh tận chung không rời,

Mời Ngài vô.

Câu 3

3.Lời yêu thươngnghe chăng nầy?

Nghinh Khách ;

Giờ nầy anh khá mau chọn Ngài,

Mời Ngài vô.

Ngài còn đang mãi trông anh hoài,

Phục hưng anh cho lòng khoan khoái,

Bởi đó anh thờ tôn danh Ngài,

Mời Ngài vô.

Câu 4

4.Mời Vị Thiên Khách maulòng,

Nghinh Khách ;

Tiệc Chiên Conanh dự cùng,

Mời Ngài vô.

Tội lệ anh Chúa tuyên tha rồi,

Hồi biệt ly thế gian tăm tối,

Chúa rước anh về ngay trên trời,

Mời Ngài vô.

Mới truy cập