J. M. Black, 1896
Dịch lời của C. F. Butler

Câu 1

1.Nhờ Jê-sus [Ab]cứu, hồn sạch ác [Db]khiên,

Nơi dương trần [Ab]thành cảnh trí thượng [Eb7]thiên;

Buồn lo, đau [Cm]đớn, đời đầy gai [Db]chông,

Biết Jê-sus [Eb7]thì đất đây thiên [Ab]cung.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-[Db]gia! Ô thiên đàng [Ab]đây!

Tâm linh trong [Cm]trắng, ô thiên đàng [Eb7]đây!

Dầu qua thương [Ab]hải, lục địa mênh [Db]mông,

Jê-sus ngự [Eb7]cùng, ấy nơi thiên [Ab]cung.

Câu 2

2.Ngày xưa thiên [Ab]quốc dường thật xa [Db]xôi,

Đến khi được [Ab]nhìn Jê-sus cười [Eb7]tươi,

Thì nay thiên [Cm]quốc dời vào tâm [Db]tôi,

Suốt muôn muôn [Eb7]đời thỏa vui không [Ab]thôi.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-[Db]gia! Ô thiên đàng [Ab]đây!

Tâm linh trong [Cm]trắng, ô thiên đàng [Eb7]đây!

Dầu qua thương [Ab]hải, lục địa mênh [Db]mông,

Jê-sus ngự [Eb7]cùng, ấy nơi thiên [Ab]cung.

Câu 3

3.Dầu thân trên [Ab]đất dồi dập, lao [Db]đao,

Qua bao dặm [Ab]dài, trải lắm đồi [Eb7]cao;

Nhà xiêu, vách [Cm]nát, kèo cột lung [Db]lay,

Jê-sus ngự [Eb7]vào, hóa thiên cung [Ab]ngay.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-[Db]gia! Ô thiên đàng [Ab]đây!

Tâm linh trong [Cm]trắng, ô thiên đàng [Eb7]đây!

Dầu qua thương [Ab]hải, lục địa mênh [Db]mông,

Jê-sus ngự [Eb7]cùng, ấy nơi thiên [Ab]cung.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập