Samuel S. Wesley, 1864
Dịch lời của Samuel J. Stone, 1866

Câu 1

1.Căn [Eb]cơ duy nhất Jê-[Eb]sus [Bb]thôi,

Nàng [Ab]Hội Thánh [Bb7]nương trên [Eb]Ngài;

Lời [Eb]thiêng, nước [G]thánh rửa [G7]lỗi [Ab]xưa,

Tân [Fm]tạo nên [F7]trang hiền [Bb7]giai;

Ngài [Eb]từ thượng [Gm]thiên xuống [Ab]kiếm [Eb]nàng,

Hứa [Cm]khiến nên [C7]tân phụ [Fm]Ngài,

[Bb7]Hy [Eb]sinh đem [Ab]huyết cao [Ab]mua nàng,

[Fm]nàng Chúa [Bb7]lâm hình [Eb]đây.

Câu 2

2.Tuy [Eb]dung thân khắp trong [Eb]nhân [Bb]gian,

Hiệp [Ab]một thánh [Bb7]dân thiên [Eb]thành,

Nầy [Eb]quy tắc [G]cứu rỗi [G7]quý [Ab]nương,

Một [Fm]Cha, đức [F7]tin, trùng [Bb7]sinh;

Nàng [Eb]ngợi một [Gm]danh Chúa [Ab]hiển [Eb]vinh,

Bánh [Cm]thánh hưởng [C7]chung tiệc [Fm]linh;

[Bb7]Ngày [Eb]đêm nôn [Ab]nả trông [Ab]mong luôn,

Nguyền [Fm]đạt mỗi [Bb7]ơn Thần [Eb]minh!

Câu 3

3.Tuy [Eb]nhân gian chán chê [Eb]ghen [Bb]tuông,

Họ [Ab]làm khổ [Bb7]cho thân [Eb]nàng,

[Eb]phe đảng [G]lắm lúc [G7]xé [Ab]tan,

Thêm [Fm]họa bởi [F7]men dị [Bb7]đoan

Dầu [Eb]vậy, ngày [Gm]đêm các [Ab]thánh [Eb]luôn

Tỉnh [Cm]thức khẩn [C7]ơn Ngài [Fm]ban,

[Bb7]Đêm [Eb]kêu than [Ab]sắp như [Ab]sương tan,

Vừng [Fm]hồng ló, [Bb7]ca ngợi [Eb]vang.

Câu 4

4.Tuy [Eb]đương cơn đấu tranh [Eb]hoang [Bb]mang,

Đường [Ab]đời khổ [Bb7]lao thân [Eb]nàng,

Nàng [Eb]mong lúc [G]kết liễu [G7]chiến [Ab]đoan,

Qua [Fm]ngày thiên [F7]niên bình [Bb7]an

Nàng [Eb]mường tượng [Gm]đôi mắt [Ab]sáng [Eb]choang,

Nóng [Cm]nảy ngắm [C7]trông Hiền [Fm]Lang,

[Bb7]Rồi [Eb]khi đắc [Ab]thắng, trong [Ab]vinh quang

Nàng [Fm]được nghỉ [Bb7]ngơi bình [Eb]an.

Câu 5

5.Tuy [Eb]thân trên đất đương [Eb]chơi [Bb]vơi,

Hội [Ab]hiệp với [Bb7]Ba Ngôi [Eb]Trời,

Cùng [Eb]thông cảm [G]các thánh [G7]nghỉ [Ab]ngơi

Sớm [Fm]hôm chén [F7]vui đầy [Bb7]vơi,

Ồ, [Eb]nhìn lên [Gm]chư thánh [Ab]thảnh [Eb]thơi,

Khẩn [Cm]Chúa xuống [C7]ơn nhuần [Fm]tươi,

[Bb7]Hầu [Eb]ta như [Ab]chúng khiêm [Ab]nhu kia,

Cùng [Fm]Ngài[Bb7]trên trời [Eb]vui.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập