Thomas Hastings, 1837
Dịch lời của Samuel Stennett, 1787

Câu 1

1.Đẹp thay dung quang nơi trán Chúa tôi,

vừa oai nghi lẫn dịu dàng;

Diệu vinh thay tia kim mãođối,

Mĩm cười cặp môi duyên tràn,

cười chúm chím môi duyên tràn.

Câu 2

2.Trần gian xưa nay ai dám sánh ngang,

Tuyệt không ai sánh kịp Ngài;

Dầu thiên binh trên cao kia chói sáng,

Sánh cùng Thần nhan khôn tày,

Thật sánh Thánh nhan khôn tày.

Câu 3

3.Vì thương tôi đang đau khổ suy nhược,

Ngài quang lâm cứu trợ liền,

tôi Ngài mang cây gỗ nhơ nhuốc,

Gánh mọi buồn lo ưu phiền,

Chịu hết khổ đau ưu phiền.

Câu 4

4.Đời tôi bao nhiêu vui thú sở năng,

Nguyện dâng cho Chúa vẹn tuyền;

Nhờ ơn Jê-sus cho tôi đắc thắng,

Tử thần từ đâyquyền,

Mồ mả đối tôiquyền.

Câu 5

5.Nhờ ơn khoan nhân tôi lãnh phước đây,

Thực nghiệm tình yêu phi thường;

Đời tôi nguyện dâng cho -sus đấy,

Để đẹp lòng Cha trăm đường,

Đẹp ý Chúa Cha trăm đường.

A-men.

Mới truy cập