Clara C. Williams
Dịch lời của Daniel Whittle

Câu 1

1.Bạn ơi! Dành chỗ cho Jê-sus chưa?

Ô kìa Ngài đang đứng im mong chờ.

Ngài vui lòng thứ tha bao ô dơ,

mong bạn dành lòng mình cho Chúa.

Điệp khúc

Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài.

Lời Ngài nguyện làm theo hăng hái.

-sus đến ban yên vui lâu dài.

Mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay.

Câu 2

2.Lòng ai tìm thú vui không thanh cao?

Ai tìm vinh hoa, Jê-sus không vào.

Ngài thay người gánh bao nhiêu thương đau,

mong ngự vào lòng ai khao khát.

Điệp khúc

Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài.

Lời Ngài nguyện làm theo hăng hái.

-sus đến ban yên vui lâu dài.

Mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay.

Câu 3

3.Bạn sẵn sàng chỗ cho Jê-sus chưa?

Dâng lòng mình lên Chúa ngay bây giờ.

cơ hội lướt mau như thoi tơ,

ai chần chờ ngày mai sẽ lỡ.

Điệp khúc

Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài.

Lời Ngài nguyện làm theo hăng hái.

-sus đến ban yên vui lâu dài.

Mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay.

Mới truy cập