W. A. Mozart, 1756-1791
Dịch lời của Samuel Modley, 1738-1799

Câu 1

1.Ước [Eb]chi tôi [Cm]thuật chuyện [Fm]tuyệt đối [Bb7]ra,

[Eb]lạ, sự vinh quang kia vô [Cm]giá,

Bởi [Fm]Chúa Jê-[Bb]sus [F]soi [Bb]lòa!

Đàn [Eb]cầm thánh quốc tôi [Ab]ước gảy lên,

Hòa [Eb]điệu với tiếng ca [Ab]Gáp-ri-[Eb]ên,

Vang [Cm]rền điệu nhạc thượng [Bb7]thiên,

Thiên cung ca [Eb]khúc [Bb7]vang [Eb]rền.

Câu 2

2.Ước [Eb]hát luôn [Cm]luôn về [Fm]dòng huyết [Bb7]rơi,

Về [Eb]sự chuộc tôi ơn cao khôn [Cm]với,

Thoát [Fm]gánh ác, [Bb]nguôi [F]giận [Bb]trời;

Nguyện [Eb]tụng đức mỹ công [Ab]nghĩa hiển vinh,

Hồn [Eb]tôi bởi đó được [Ab]áo trắng [Eb]tinh,

Đời [Cm]đời rạng lòa đẹp [Bb7]xinh,

Dung quang soi [Eb]tỏa [Bb7]muôn [Eb]hình.

Câu 3

3.Ước [Eb]hát luôn [Cm]luôn về [Fm]mọi đức [Bb7]tánh,

[Eb]lòng yêu thương Jê-sus Chúa [Cm]thánh,

Ấy [Fm]Đấng chí [Bb]tôn [F]thiên [Bb]thành;

Lời [Eb]ca thánh thót tôi [Ab]sẽ hát tâu,

Đời [Eb]đời tán chúc ơn [Ab]Chúa thẳm [Eb]sâu,

Để [Cm]mọi người đều cùng [Bb7]nhau

Nghe danh vinh [Eb]hiển [Bb7]nhiệm [Eb]mầu.

Câu 4

4.Chẳng [Eb]bao lâu [Cm]Jê-sus [Fm]Christ tái [Bb7]lai,

Ngài [Eb]đem tôi lên thiên quốc phước [Cm]thái,

Thỏa [Fm]bấy ngắm [Bb]dung [F]nhan [Bb]Ngài;

Ngài [Eb]là Cứu Chúa tôi, [Ab]Đấng chí thân,

Đời [Eb]đời với Chúa tôi [Ab]rất hỉ [Eb]hân,

Thắng [Cm]trận thật nhờ hồng [Bb7]ân,

Vui thay tôi [Eb]thắng [Bb7]muôn [Eb]phần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập