Frank M. Davis
Dịch lời của F.M. Davis

Câu 1

[C]1.Xin Ngài đưa lối dắt anh đi,

[G7]Chúa đưa từng bước anh lo [C]gì.

Yên vui thay gần bên Chúa [F]luôn,

[G7]Năm tháng [D]đưa anh trong tình [G7]thương.

Điệp khúc

[C]Xin Ngài dẫn đường.

Chúa đưa anh bước qua con [G7]đường trần gian,

[C]cùng Ngài [C7]vượt dặm dài năm [F]tháng

[B7]Cha dắt [Em]anh trên [G7]lối bình [C]an.

Câu 2

[C]2.Xin Ngài đưa dắt anh muôn nơi,

[G7]Lướt qua luồng sóng ma dập [C]dồi.

An ninh thay dù mưa nắng [F]rơi,

[G7]Chân bước [D]đi trong ơn Ngài [G7]thôi.

Điệp khúc

[C]Xin Ngài dẫn đường.

Chúa đưa anh bước qua con [G7]đường trần gian,

[C]cùng Ngài [C7]vượt dặm dài năm [F]tháng

[B7]Cha dắt [Em]anh trên [G7]lối bình [C]an.

Câu 3

[C]3.Vui mừng thay có Chúa đi chung,

[G7]Suốt con đường thế gian hãi [C]hùng.

Vô thiên cung thỏa lòng ước [F]mong,

[G7]Tay Chúa [D]lau khô bao lệ [G7]vương.

Điệp khúc

[C]Xin Ngài dẫn đường.

Chúa đưa anh bước qua con [G7]đường trần gian,

[C]cùng Ngài [C7]vượt dặm dài năm [F]tháng

[B7]Cha dắt [Em]anh trên [G7]lối bình [C]an.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập