Maurice A. Cliffon
Dịch lời của Ida L.Reed

Câu 1

1.Làm con Vua thánh trên trời,

Tình yêu ấy không hề phai,

Đức nhân từ thương xót

dư dật luôn.

Dầu tôi đi tới nơi nào,

Đường giông tố hay hiểm nguy,

cánh tay Ngài dẫn đưa

an toàn nào sai.

Điệp khúc

Tôi yêu Jê-sus muôn đời,

tôi thuộc về Vua chí cao.

Trong tay Chúa tôi

không còn bị vơ.

Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng,

mừng nghe Chúa kêu gọi tôi

lên thiên đàng sống bên

Câu 2

2.Làm con Vua thánh trên trời,

Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa,

Chúng ta cùng nhau sống

mãi trong nhà Cha,

Là trong nước thánh trên trời,

Ngày vui ấy không còn lâu,

khi cuộc đời khó khăn

dương trần tận chung.

Điệp khúc

Tôi yêu Jê-sus muôn đời,

tôi thuộc về Vua chí cao.

Trong tay Chúa tôi

không còn bị vơ.

Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng,

mừng nghe Chúa kêu gọi tôi

lên thiên đàng sống bên

Mới truy cập