Ira Sankey
Dịch lời của William O. Custing

Câu 1

1.Màn đêm sẽ tàn,

Jê-sus trở lại vinh quang.

Một ngày bình an

khắp nơi bóng tối tiêu tan.

Màn đêm sẽ tàn,

Jê-sus trở lại vinh quang,

gọi ta bước vào cõi thiên đàng.

Điệp khúc

Ngài đưa ta lên đến nhà Cha,

Ngài bên ta mãi không cách xa.

Nơi ấy đâu còn bóng tối

Ngài gọi tên ta lìa dương thế

cùng Chúanhà.

Câu 2

2.Bình minh sáng ngời,

chẳng còn buồn rầu lo âu.

Ngày mai Jê-sus

tái lâm xóa hết thương đau.

Bình minh sáng ngời,

Jê-sus trở lại vinh quang,

gọi ta bước vào cõi thiên đàng.

Điệp khúc

Ngài đưa ta lên đến nhà Cha,

Ngài bên ta mãi không cách xa.

Nơi ấy đâu còn bóng tối

Ngài gọi tên ta lìa dương thế

cùng Chúanhà.

Câu 3

3.Mùa ơn phước về,

chẳng còn lệ sầu hoen mi.

Ngày mai Jê-sus

tái lâm nước mắt khô đi.

Mùa ơn phước về,

Jê-sus trở lại vinh quang,

gọi ta bước vào cõi thiên đàng.

Điệp khúc

Ngài đưa ta lên đến nhà Cha,

Ngài bên ta mãi không cách xa.

Nơi ấy đâu còn bóng tối

Ngài gọi tên ta lìa dương thế

cùng Chúanhà.

Câu 4

4.Ngàn câu hát mừng

Jê-sus trở lại vinh quang.

Một ngày bình an

khắp nơi tiếng hát vang vang.

Lòng vui đón mừng

Jê-sus trở lại vinh quang,

gọi ta bước vào cõi thiên đàng.

Điệp khúc

Ngài đưa ta lên đến nhà Cha,

Ngài bên ta mãi không cách xa.

Nơi ấy đâu còn bóng tối

Ngài gọi tên ta lìa dương thế

cùng Chúanhà.

Mới truy cập