Ca dao xứ Silésie, Đức
Dịch lời của Toseph A. Seiss, 1873

Câu 1

1.Ôi, Jê-sus đẹp thay!

Ôi, Vua thiên nhiên giới nay!

Con Đấng chí tôn,

cũng Con loài người.

Tôi chỉ yêu Ngài thôi,

duy Chúa tôi sùng tôn,

Xem như kim mão

vinh cho linh hồn.

Câu 2

2.Khoe tươi thanh thảo xinh,

Đua chen bao lâm trúc xanh,

Cây khoác áo hoa,

nguyệt ghen, mây hờn;

Nhưng -sus đẹp hơn,

Jê-sus thanh bạch hơn,

Cho ai tâm thống

hát theo nhịp đờn.

Câu 3

3.Xinh thay tia thái dương,

Trông lên cung trăng như gương,

Sao lấp lánh soi

lòa muôn ngàn lần;

Nhưng -sus lòa hơn,

Jê-sus thanh bạch hơn,

Xinh hơn thiên sứ

trên mây chập chờn.

Mới truy cập