Lelia Naylor Morris
Dịch lời của L.N. Morris

Câu 1

1.Ngày Cứu Chúa bước đến đầy hiển vinh

năng quyền, tiếng yên vui thắm khắp tâm hồn.

Từ nay qua giây phút Chúa thăm gọi đậm đà,

lòng tôi hân hoan vâng phục Chúa,

bước theo quyền chỉ huy tay Ngài.

Điệp khúc

Ô! Vinh quang! Ô! Vinh quang!

Cất tiếng hát vút trong không gian,

điều -sus ban cho tâm tôi,

trỗi lên bao thanh âm nhân thế.

Chiếu lên như ngàn mặt trời,

tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jê-sus.

Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy,

tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

Câu 2

2.Nguồn ánh sáng Cứu Chúa dìu dắt thêm

huy hoàng, sống trong ân phước tuôn dồi dào.

Bình minh quanh tôi điểm tô muôn màu tuyệt vời,

giục tôi đi theo chân Ngài bước,

sát theo đường lối vinh quang Ngài.

Điệp khúc

Ô! Vinh quang! Ô! Vinh quang!

Cất tiếng hát vút trong không gian,

điều -sus ban cho tâm tôi,

trỗi lên bao thanh âm nhân thế.

Chiếu lên như ngàn mặt trời,

tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jê-sus.

Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy,

tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

Câu 3

3.Giờ nếu mối thắm thiết cùng Chúa ta

đậm đà, tiến sâu trong bóng yêu thương Trời.

Rồi khi qua đôi mắt ngước xem Ngài tận mặt,

ngời soi quanh ngôi Vua thượng giới,

lúc ta được nhóm quanh ngôi trời.

Điệp khúc

Ô! Vinh quang! Ô! Vinh quang!

Cất tiếng hát vút trong không gian,

điều -sus ban cho tâm tôi,

trỗi lên bao thanh âm nhân thế.

Chiếu lên như ngàn mặt trời,

tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jê-sus.

Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy,

tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

Mới truy cập